Diğer  Hizmetler

Marka, patent, endüstriyel tasarım tescilleri, tescil ettiren kişi veya şirketlere bir hak bahşetmektedir. Sınai mülkiyet hakları diğer tüm hak grupları gibi ancak icra ve ifa edilmekle anlam kazanacaklardır. Uygulanmayan bir hakkın varlığı çok fazla önem taşımamaktadır. Hak, ancak hukuk tarafından tanınır ve korunursa bir anlam ifade eder. Hukuk hakkın korunması ve hakkın varlığın anlamlandırılması için vardır.

Marka, patent ve endüstriyel tasarım tescillerine bağlanan haklar ancak icra edilmeleri durumunda bir anlam ifade etmektedir. Korunmayan hak sadece kağıt üzerinde kalmaktadır. Hakkı icra edecek olan mahkemeler ve diğer yargı organlarıdır. Hukuk sistemimizde ne yazık ki devletin kendiliğinden marka, patent veya tasarım hakkı ihlaline müdahale etmesi söz konusu değildir. Marka, patent veya endüstriyel tasarım tescili yaptıranlarda genelde bir yanılgı oluşmaktadır. Bu yanılgı, hakkı tescil ettirdikten sonra tüm her şeyin kendiliğinden devlet tarafından yapılacağı düşüncesidir. Oysa ceza soruşturması dahi takibi şikayete bağlı suç tanımı çerçevesinde yürütülmektedir. Devletin veya başka bir otoritenin herhangi bir aşamada kendiliğinden olaya müdahil olması söz konusu değildir.

Örneğin pazarda satılan taklit bir marka taşıyan bir ayakkabının ya da kot pantolonun satışına bir güvenlik görevlisinin kendiliğinden müdahale etmesi söz konusu değildir. Zira marka, patent veya tasarımdan doğan hakların takibi ve icrası hak sahibinin inisiyatifine bırakılmıştır. Hiç kimse hak sahibini dava açmaya zorlayamayacağı gibi dava açmasından veya haklarını talep etmesinden dolayı kimse hak sahibini itham edemez.

Marka, patent ve endüstriyel tasarım hakları çok geniş yetkiler tanıyan haklardır. Bu haklardan herhangi birine sahip olan hak sahibi kendisine tanınan tüm yetkileri hukuk sayesinde kullanmaktadır. Bu haklar hak sahibine tam anlamıyla TEKEL hakkı tanımaktadır. Hak sahibi dışında hiç kimse tescil konusu yapılmış bulunan marka, patent veya tasarım üzerinde yetki sahibi olamayacağı gibi korunan ürünlerin aynısını veya benzerini üretemeyecek, ürettiremeyecek, satamayacak velhasıl hiçbir surette ticaret konusu yapamayacaktır.

Her ne kadar hak aramak tamamen hak sahibine bırakılmışsa da tanınan hak ve yetkilerin genişliği karşısında hukukun uygulanması en uygun yoldur. Hukuk departmanımız ile marka, patent ve endüstriyel tasarımların korunması ve hakkınızın tüm yönleri ile uygulanması için hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir.